Dijkring 56 Afferden

Dijkring 54 Mook

Dijkring 59 Bergen - Aijen

Home

Het project Prioritaire Dijkversterkingen perceel 1 is een project dat aannemerscombinatie Dijkencombi realiseert in opdracht van Waterschap Limburg. Het project omvat de dijken in Mook (dijkring 54), Afferden (dijkring 56) en Bergen – Aijen (dijkring 59).

Een deel van de dijken in het beheersgebied van Waterschap Limburg voldoet op dit moment niet aan de veiligheidsnormen. Voor 2020 wil het waterschap alle dijken op veiligheidsnorm 1/250 hebben.

Dit betekent dat de dijken alleen mogen overstromen bij een waterstand die eens in de 250 jaar voorkomt.

Mededelingen

Teruggaaf tuinen Mook

Contactgegevens Omgevingsmanager

Asfalteren deklaag Kanaalweg Mook op 22 mei 2019

Detaillering fiets/voetpad Mook

Planning asfalteren deklaag Kanaalweg en Fiets /Voetpad Mook